LIÊN HỆ VỚI NHÀ CÁI KING88

Để liên hệ với đội ngũ viên của King88 các bạn có thể sử dụng các thông tin sau:

  • CEO và đại diện pháp luật: Hà Du Long
  • Số điện thoại: 0813 872 648
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: 1386 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mã vùng: 70000
  • Trang web: https://king88.studio/

Thông tin mạng xã hội:

https://www.facebook.com/king88studio

https://www.instagram.com/king88studio/

https://www.youtube.com/@king88studio

https://www.linkedin.com/in/king88studio/